Nie wszyscy, którzy zgłoszą się do projektu, będą posiadali adekwatne do potrzeb przedsiębiorców organizujących staże kwalifikacje i być może nie będą mogli pójść na staż. Dlatego zakładamy dla części uczestników odmienną formę wsparcia. Jest nim organizacja szkoleń i przygotowania zawodowego, w zawodach, w których możemy po ukończeniu tej dodatkowej edukacji zagwarantować beneficjentom znalezienie pracy. Szkolenia zawodowe zostały zresztą zaplanowane po uzgodnieniach i konsultacjach z konkretnymi przedsiębiorcami, którzy zaoferują beneficjentom zatrudnienie po ukończeniu szkoleń.

Zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami firm, będą to szkolenia w zawodach związanych z obsługą ruchu turystycznego, takich jak barman, kelner, barista, kucharz, recepcjonista itd. Każde szkolenie kończyć się będzie odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Dla uczestników szkoleń przewidujemy stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu.

Dla tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i z różnych przyczyn przerwali swoją edukację, przewidzieliśmy specjalny rodzaj wsparcia, którym jest Szkoła Drugiej Szansy.