Szkoła Drugiej Szansy to specjalny, innowacyjny model kształcenia zawodowego dla młodzieży w wieku do 25 lat, która nie zakończyła procesu edukacji.Model został wypracowany w ramach projektu „Druga szansa” (projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym)”, wdrażanego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej w partnerstwie z Gminą Miasta Sopot oraz Kobenhavns Kommunes Ungdomsskole z Danii.

Model łączy w jednym edukację zawodową i edukację społeczną. W ciągu kilku miesięcy uczniowie tej niezwykłej szkoły uczestniczą w edukacji społecznej pod opieką psychologa, trenując zarazem umiejętności życiowe. Edukacja zawodowa to szkolenie komputerowe i właściwy trening zawodowy obejmujący szkolenia teoretyczne i praktyczne, połączone z praktykami w ramach staży zawodowych lub też przygotowania zawodowego.

Programem zostanie objętych 10 beneficjentów, którzy nie ukończyli szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym.