Głównym działaniem w projekcie są staże, które najlepiej gwarantują zyskanie praktycznych kwalifikacji i wiedzy na temat codziennego funkcjonowania małej firmy. Przewidujemy dwie edycje 5-miesięcznych staży, którymi obejmiemy łącznie aż 100 osób.

Staże organizowane są w całości przez personel projektu, nie wymagamy od beneficjentów działania w tym kierunku. Potrwają 5 miesięcy i będą w pełni płatne, na poziomie porównywalnym z wynagrodzeniem uzyskiwanym w ramach umowy o pracę. Zapewnimy realizację staży u pracodawców stosujących elastyczne rozwiązania w odniesieniu do czasu pracy, zwłaszcza wobec kobiet, które byłyby młodymi matkami.

Oczywiście nie wszyscy, którzy zgłoszą się do projektu, będą posiadali adekwatne do potrzeb przedsiębiorców organizujących staże kwalifikacje, dlatego zakładamy dla części uczestników odmienną formę wsparcia.