Misją Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej (PAKD) jest:  aktywne współuczestniczenie w zrównoważonym rozwoju społeczno – gospodarczym Polski, w szczególności regionu południowo – wschodniego, w oparciu o budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy, poprzez działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości, ograniczanie bezrobocia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Cele realizuje poprzez:

  • dostarczanie najwyższej jakości różnorodnych usług szkoleniowo – doradczych,

  • nawiązywanie współpracy międzysektorowej i międzynarodowej,

  • aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu,

  •  inicjatywy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

  • skuteczność i profesjonalizm realizowanych przedsięwzięć.

Więcej o PAKD znajdziesz tutaj 🙂

PAKD