Głównym działaniem w projekcie są staże, które najlepiej gwarantują zyskanie praktycznych kwalifikacji i wiedzy na temat codziennego funkcjonowania małej firmy. Przewidujemy dwie edycje 5-miesięcznych staży, którymi obejmiemy łącznie aż 100 osób.

Zanim jednak beneficjent projektu zostanie skierowany na staż, uzyska Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który wskaże najlepszą dla niego drogę kariery, zapewniającą stabilne zatrudnienie. Podstawą będzie tu już zdobyte wykształcenie oraz umiejętności, predyspozycje tudzież własne zainteresowania.

Plan wskaże kierunek rozwoju a zarazem ścieżkę dalszego uczestnictwa w projekcie stażu, szkoleniu zawodowym lub innowacyjnym Modelu Szkoła Drugiej Szansy.