Aby przystąpić do projektu musisz spełnić następujące warunki:

  • Mieć już ukończone 15 lat a jeszcze nie ukończone 24 lata.

  • Posiadać co najmniej gimnazjalne wykształcenie.

  • Mieszkać na obszarze województwa podkarpackiego?*

*UWAGA. w pierwszeństwo w rekrutacji mają mieszkańcy powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, jasielskiego, przemyskiego oraz miast Krosna i Przemyśla

Projekt obejmie łącznie 130 osób w wieku 15-24 lata, które aktualnie nie pracują i nie kształcą się w trybie stacjonarnym.

Ważnym jest przy tym, aby przystępując do projektu beneficjent nie był zarejestrowany w Urzędzie Pracy, bowiem formalnie zarejestrowanym bezrobotnym pomaga właśnie urząd pracy.

Planujemy, iż w projekcie weźmie udział 78 dziewczyn i 52 chłopaków.

Projekt jest w pełni otwarty na osoby niepełnosprawne 🙂

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch edycjach:

  • pierwsza to luty-marzec 2016,
  • druga wrzesień-październik 2016.